O BILINGVNÍCH DĚTECH

ČESKÁ ŠKOLA ST.GALLEN

  • Výchova dětí v dvojjazyčném prostředí přináší mnoho výhod a pozitivních aspektů. Být dvojjazyčný otevírá dveře k novým kulturám a zvyklostem. Děti, které ovládají dva jazyky, mají větší šanci na porozumění a respekt k různorodosti lidí a tradic z celého světa.
  • Dvojjazyčnost také podporuje rozvoj kognitivních schopností dětí. Studie ukazují, že bilingvní jedinci mají lepší schopnost koncentrace, paměti a řešení problémů ve srovnání s jednojazyčnými vrstevníky. Jejich mozky jsou trénovány k rychlému přepínání mezi jazyky a adaptaci na různé komunikační situace, což posiluje jejich kognitivní flexibilitu.
  • Další výhodou je rozšíření osobních a profesních možností. V dnešní globalizované společnosti je znalost více jazyků obrovskou výhodou. Dvojjazyční jedinci mají přístup k širšímu spektru pracovních příležitostí a mohou efektivněji komunikovat s lidmi po celém světě.

Celkově vzato, vychovávat děti dvojjazyčně je skvělým způsobem, jak jim poskytnout výhody a dovednosti potřebné pro úspěch v moderním světě. Posiluje to nejen jejich jazykové dovednosti, ale také jejich kognitivní schopnosti, kulturní povědomí a možnosti v budoucí kariéře.

Za vznikem ČŠSG stojí iniciativa rodičů, kteří chtějí svým vícejazyčným dětem poskytnout možnost rozvíjet a zdokonalovat znalosti českého jazyka pod vedením profesionálního pedagoga.

V červenci 2022 splnila ČŠSG podmínky pro přijetí do seznamu švýcarských škol HSK.PŘIPRAVUJEME PRO ROK 2024


Den otevřených dveří
Primarschule Oberzil-Krontal
19.6. 2024 
Dobrodružná noc v přírodě
Stanujeme u Bodamského jezera
6.7. 2024 od 18:00 
Dosbírka jablíček
 Roggwil TG – Betenwil 2
28.9. 2024 od 14:00  
Pohni kostrou
 Halloweenské cvičení nejen pro děti
2.11. 2024 
Mikulášská nadílka
 Waldegg-Schnuggebock
 7.12. 2024

KALENDÁŘ AKCÍ ČESKÝCH ŠKOL VE ŠVÝCARSKUPARTNEŘI A PODPOROVATELÉ