Školné pro rok 2022/2023

Školka 

Cena za lekci 90 minut

20 CHF

Škola 1.-6. třída

Cena za lekci 90 minut

25 CHF

Každá lekce obsahuje  90 minut prezenční výuky českého jazyka, vedenou českým pedagogem, školeným švýcarskou organizací HSK.  V ceně školného jsou započítány všechny učební pomůcky, žáci si nemusí sebou nic nenosit. Po každé lekci obdrží rodiče e-mail s informacemi o průběhu lekce.

Sourozenecká cena  - v případě, že českou školu navštěvují sourozenci, vztahuje se na ně zvýhodněné školné. Druhé dítě platí za lekci 20 CHF, třetí a další 15 CHF.

Školné je možné zaplatit ve dvou splátkách, a to vždy před začátkem školního roku a pololetí. Zaplacením školného na účet České školy St. Gallen nabývá přihlášení žáka na platnosti.