Slovensky mluvící děti

Slovensky mluvící děti v předškolním věku velmi rádi zařadíme do připravované třídy. 

Pro slovenské školáky rádi pomůžeme vytvořit stejnou strukturu výuky jako pro české děti. 

Pokud se ve třídách sejde dostatečný počet dětí, jdeme na to!MÁME ZÁJEM O VÝUKU SLOVENŠTINY V KANTONU ST. GALLEN