VÝUKA

Snahou naší školy je zprostředkování kvalitní a řízené výuky českého jazyka. Do výuky jsou zapojena témata dějepisná a vlastivědná. Naše děti vyrůstají v bilingvním prostředí a nám se nyní otevírá možnost je ve znalostech mateřského jazyka jednoho nebo obou rodičů podpořit. Bilingvní výchova zůstane tématem, kterému se budeme dále věnovat formou seminářů určených pro rodiče. 

Výuka trvá 90 minut a každá jednotlivá lekce má své ústřední téma, které společně s dětmi rozvíjíme. Rodiče po ukončení lekce obdrží e-mail, ve kterém se dozví informace o obsahu vyučování. Součástí zprávy bude dobrovolný domácí úkol. 

Žáci na konci roku obdrží písemné hodnocení a potvrzení o docházce do České školy St. Gallen. 

Pokud se doba výuky na ČŠSG shoduje s dobou výuky na místní švýcarské škole, může být žák z povinné výuky uvolněn, a to v rozsahu maximálně dvou hodin týdně.

 

NAŠI VYUČUJÍCÍ

Iva navštěvovala Czech Management Institute, studium ukončila titulem BBA (Bachelor of Business Administration). Je držitelkou TEFL Teacher Certificate, v Praze vyučovala děti i dospělé angličtinu. V současnosti studuje na RPI-SG (Religionspädagogisches Institut St. Gallen).


Pavla se narodila v Praze, kde navštěvovala základní školu, gymnázium, na univerzitě v Kostnici vystudovala slavistiku a romanistiku. Od roku 1986 až do odchodu do důchodu v roce 2022 působila v různých pozicích na univerzitě St. Gallen (HSG), kde také 15 let let vedla jazykové centrum.Výuka se nekoná ve dnech státních svátků a prázdnin, ty jsou totožné s volnými dny školy Oberzil-Krontal.České školy ve Švýcarsku