VÝUKA

Snahou naší školy je zprostředkování kvalitní a řízené výuky českého jazyka. Do výuky jsou zapojena témata dějepisná a vlastivědná. Naše děti vyrůstají v bilingvním prostředí a nám se nyní otevírá možnost je ve znalostech mateřského jazyka jednoho nebo obou rodičů podpořit. Výuka trvá 90 minut a každá jednotlivá lekce má své ústřední téma, které společně s dětmi rozvíjíme. Rodiče po ukončení lekce obdrží e-mail, ve kterém se dozví informace o obsahu vyučování. Součástí zprávy bude dobrovolný domácí úkol. Žáci na konci roku obdrží písemné hodnocení a potvrzení o docházce do České školy St. Gallen. 


 

O NÁS

Iva navštěvovala Czech Management Institute, studium ukončila titulem BBA (Bachelor of Business Administration). Je držitelkou TEFL Teacher Certificate, v Praze vyučovala děti i dospělé angličtinu. V současnosti studuje na RPI-SG (Religionspädagogisches Institut St. Gallen).


Pavla se narodila v Praze, kde navštěvovala základní školu, gymnázium, na univerzitě v Kostnici vystudovala slavistiku a romanistiku. Od roku 1986 až do odchodu do důchodu v roce 2022 působila v různých pozicích na univerzitě St. Gallen (HSG), kde také 15 let let vedla jazykové centrum.Výuka se nekoná ve dnech státních svátků a prázdnin, ty jsou totožné s volnými dny školy Oberzil-Krontal.České školy ve Švýcarsku